Info Ferre

Regulamin

Regulamin klubu Ferre.

 1. Klub FERRE nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej, wstęp do klubu następuje za zgodą selekcjonera/-ki wyznaczanego przez klub.
 2. Do klubu FERRE nie mają wstępu osoby, które nie ukończyły od 16-tu lat (sala klubowa, sala summer) oraz 18-tu lat (sala bilardowa, sala dance); w razie wątpliwości pracownik klubu może wylegitymować daną osobę.
 3. Selekcjoner może zdecydować o nie wpuszczeniu danej osoby do klubu bez podania przyczyny
 4. Zakazuje się wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych, artykułów spożywczych, broni, środków pirotechnicznych itp.
 5. Pracownik klubu jest uprawniony do podjęcia decyzji o nakazie opuszczeniu terenu klubu przez gościa, jeśli stosuje siłę fizyczną, niszczy mienie klubu lub jego zachowanie przeszkadza lub uniemożliwia zabawę innym gościom.
 6. Szatnia jest obowiązkowa. Za pozostawione rzeczy klub odpowiada do kwoty 100 PLN.
 7. Klub prowadzi monitoring lokalu przy pomocy kamer i pracowników ochrony.
 8. Goście klubu maja zakaz wychodzenia z klubu z napojami w szklanym opakowaniu bądź szklankach.
 9. Wchodząc na teren klubu, zgadzasz się na opublikowanie twojego wizerunku na stronie Ferre.pl oraz fanpage klubu na Facebooku i Instagramie.
 10. Osoby dokonujące zakupu biletu oraz osoby znajdujące się w klubie FERRE bez biletu maja obowiązek zapoznać się z zasadami ogólnymi obowiązującymi w klubie oraz automatycznie akceptują je.
 11. Wszelkie informacje pod numerem telefonu +48 883 488 879 Wejście na teren klubu oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.